O nás

Welcome to The School House

Pozor: Výuka probíhá letos přímo v ZŠ

Škola nabízí:

Výuku angličtiny po dobu 5 let pro děti od 6ti do 15ti let. Ideálně:
začátečníci - žáci 1. a 2. třídy a následně
1. až 4. ročník - soubor 4 učebnic na sebe navazujících.
V průběhu výuky se děti seznámí s obecnými základy angličtiny, jednoduchou gramatikou, tvořením základních anglických vět, slovní zásobou na běžná témata.

Způsob výuky:

Výuka probíhá v kolektivu malých skupinek dětí. Důraz je kladen na aktivní zapojování dětí do hodiny pomocí otázek, doplňování, her, soutěží, videa. V začátečnících a prvních ročnících formou písniček a básniček a v posledních ročnících příběhy na DVD a prací se slovníkem a novým textem.Děti nemají slovníčky, pouze slova, která si nemohou zapamatovat si poznamenají. Text je minimálně překládán, děti jsou vedeny k tomu, aby text pochopily z kontextu a intuitivně. Slovíčka se děti učí pomocí karet, obrázků, nikoli překladem. Správnost psaní se zdokonaluje postupně ročník po ročníku.

Cíle The School House:

1. vzbudit v dětech zájem o jazyk
2. nechat prostor i pomalejším žákům
3. nejprve utvrzovat pasivní znalost, které pozvolna přechází v aktivní
4. pomoci dětem překonat ostych a strach udělat chybu a podpořit je formulovat myšlenky
5. snaha naučit nový jazyk způsobem jako mateřský

Schéma:

začátečníci: většinou děti 1. a 2. tříd
-výuka probíhá bez učebnic
-děti si nosí notýsky, kde mají:
  · nová slovíčka, jednoduché věty, texty písniček a básniček.
  · občasné zprávy pro rodiče (informace o promítání, atp. . . )
1. až 4. ročník: děti se učí podle učebnic Chatterbox, ideální pro tento věk.Každá učebnice Chatterbox je doprovázena Activity book. Obě knihy pro děti vždy obstarám. Vrátí-li žák učebnici, na příští rok dostane učebnici zdarma. Activity book mají žáci každý rok novou.

Co dále škola nabízí: